Zebra

Леко Защитно Облекло – Аурубис

Лекото защитно облекло е предназначено за защита от прах, аерозоли, капко-течни отровни вещества при изпълнение на специални задачи, както и от пряко попадение на радиоактивни вещества и агресивни течности (концентрирани и разредени киселини и основи) – Тези облекла се използват от клиенти като Aurubis, при които работна среда съдържа посочените по-горе опасни вещества.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.