Zebra

История

“ЗЕБРА” АД е основано през 1929 г. като събирателно дружество с основна цел производство на балатуми. Производството на този артикул не се осъществява, но фабриката започва да произвежда различни технически изделия. На 15.07.1932 г. с Решение на Софийски окръжен съд № 137/1932 е регистрирано Акционерно Дружество “ЗЕБРА”. Предприятието е национализирано през декември 1947 г., а през 1991 г. “ЗЕБРА” е преобразувана в Акционерно дружество. Поемайки търговската дейност в свои ръце, Дружеството започва да се налага първоначално на пазарите на Балканския полуостров и впоследствие разширява позициите си и в Европа. През 1997 г. е открита процедура за приватизация на “ЗЕБРА” ЕАД, а на 02.04.1999 г. е подписан Договор за приватизационна продажба на 75% от капитала на Дружеството. Акционери стават 712 настоящи и бивши работници и служители в “ЗЕБРА” АД, които от края на 2003 г. са собственици на 100% от капитала на дружеството. Основните групи изделия, които се произвеждат в “ЗЕБРА” АД, са гумени пластини и подови настилки, супереластични и плътни бандажни гуми, каучукови смеси, гумирани валове, противогази и защитни облекла и широка гама гумени и гумено-метални изделия. На голяма част от тази номенклатура “ЗЕБРА” АД е единствен производител в България. Основната част от технологиите за производство на изделията са собствена разработка на специалистите от “ЗЕБРА” АД. Основните пазари за изделията на Дружеството са държавите от Европейския съюз и САЩ. Износът заема около 60-70% от стойността на реализираната продукция и се запазва тенденцията за неговото увеличаване. Основно конкурентно предимство на Дружеството е развитието на процеса на иновации чрез създаване на нови изделия и разширяване на познатата номенклатура. От началото на 2003 г. в “ЗЕБРА” АД е въведена програма за точен контрол на ефективното използване на суровини и материали. В Дружеството са разработени нови рецептурни състави, реконструират се и се въвеждат в експлоатация нови мощности, които водят до снижаване на регламентирания технологичен отпадък. През лятото на 2003 г. е внедрена система на мониторинг и контрол на енергийните разходи. Ежедневният контрол на тези разходи за всички производства води до бързото им оперативно управление и ще служи като база за съставянето на дългосрочна програма за енергийна ефективност. През 1996 г. между “ЗЕБРА” АД и италианската фирма “СИЗАС” е регистрирано съвместно предприятие “СИЗАС ЗЕБРА Интернешънъл” за производство на гумени знаци за хоризонтална пътна маркировка.  
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.