Zebra

Сигурност

Противогаз

Комплекта граждански противогаз включва – противогаз, филтър и чанта.

ГРАЖДАНСКИ ПРОТИВОГАЗ – ПГ-1
ПГ-1 осигурява пълна защита на дихателните органи, лицето и хранителния тракт от действието на бактерии, вируси, аерозоли, отровни вещества и радиоактивен прах.

Комплект ПГ-1 се състои от:
• лицева част /цяла лицева маска/;
• филтриращо-поглъщаща кутия /комбиниран филтър/;
• чанта за носене и съхранение.

Граждански противогаз – технически параметри
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.