Zebra

Гумени пластини и гумени настилки

Подови настилки – тип Рифел – RF

Подовите настилки са технически каучукови изделия, които се използват предимно за – Домове, спортни зали, публични сгради, превозни средства и др.

Гумените подови настилки са технически каучукови изделия, предназначени за транспортни средства, обществени и битови сгради. Произвеждат се черни или цветни /изцяло цветни или цветни с черна основа/, с твърдост от 65 до 80 условни единици по Шор А според искането на клиента. Каучуковите подови настилки се произвеждат на база SBR и се характеризират с добра устойчивост на разредени киселини, основи, соли и вода и имат сравнително ниска атмосфероустойчивост.

 

 

 

 

Рифеловани гумени подови настилки тип „РИФЕЛ“

По споразумение с потребителя могат да бъдат произведени маслоустойчиви подови настилки с много добра, добра, средна и ниска степен на маслоустойчивост. Температурният интервал на работа е от -10 до +70°С.

1. Според вида на рифела гумираните настилки тип “рифели” и съответната им дебелина биват:
– Ситен рифел – 3,00 ± 0,40 mm
Среден рифел – 3,00 ± 0,40, 4,00 ± 0,40 mm
Междинен рифел – 5,00 ± 0,50 mm
Едър рифел – 6,00 ± 0,50, 9,00 ± 0,70 mm

Размери на подовите настилки тип “рифели”:
• Широчината на всички видове рифели е от 900 до 1200 мм
• Подовите настилки тип “рифели” се произвеждат с дължини от 3 000 до 30 000 мм в зависимост от дебелината.

Долната повърхност на настилките може да бъде с отпечатък от плат / шагрен / или с текстил според искането на клиента.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.