Zebra

Гумени пластини и гумени настилки

Подова настилка – форма паричка – CP

Подовите настилки са технически каучукови изделия, които се използват предимно за – Домове, спортни зали, публични сгради, превозни средства и др.

Рифеловани гумени подови настилки тип „ПАРИЧКА“

Гумените подови настилки са технически каучукови изделия, предназначени за транспортни средства, обществени и битови сгради. Произвеждат се черни или цветни /изцяло цветни или цветни с черна основа/, с твърдост от 65 до 80 условни единици по Шор А според искането на клиента. Каучуковите подови настилки се произвеждат на база SBR и се характеризират с добра устойчивост на разредени киселини, основи, соли и вода и имат сравнително ниска атмосфероустойчивост.

По споразумение с потребителя могат да бъдат произведени маслоустойчиви подови настилки с много добра, добра, средна и ниска степен на маслоустойчивост. Температурният интервал на работа е от -10 до +70°С.

1. Според размерите на кръглите елементи подовите настилки тип “ паричка “ биват:
Малка паричка с диаметър на елементитер, мм – 15,5
Голяма паричка с диаметър на елементите, мм – 25,8

Размери на подови настилки тип “парички”
• Дебелина, мм – 3.0 ± 0.4
• Широчина, мм – от 900 до 1200
• Подовите настилки тип “паричка” се произвеждат с дължини от 3 до 15 м

Допуските в размерите са в съответствие с изискванията на ISO 3302.
Подовите настилки тип “ паричка “ се произвеждат с гладка лицева повърхност или с отпечатък от плат / шагрен /
Долната повърхност на настилките е с отпечатък от плат / шагрен/.
Срок на съхранение 1 година от датата на производство в закрити складови помещения, без пряк достъп на слънчева светлина, в оригинална заводска опаковка и в условия, изключващи замърсявания с масла и разтворители.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.