Zebra

Гумени пластини и гумени настилки

Подова настилка – тип ДИАМАНТ

Подови настилки с диамантена форма – за универсално използване

ПОДОВА НАСТИЛКА

ПОДОВА НАСТИЛКА – ТИП ДИАМАНТ

Гумените подови настилки са технически каучукови изделия, предназначени за транспортни средства, обществени и битови сгради. Произвеждат се черни или цветни /изцяло цветни, с твърдост от 65 до 80 условни единици по Шор А според искането на клиента. Каучуковите подови настилки се произвеждат на база SBR и се характеризират с добра устойчивост на разредени киселини, основи, соли и вода и имат сравнително ниска атмосфероустойчивост.

По споразумение с потребителя могат да бъдат произведени маслоустойчиви подови настилки с много добра, добра, средна и ниска степен на маслоустойчивост. Температурният интервал на работа е от -10 до +70°С.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.