Zebra

Сигурност

Диелектрични килимчета и пътеки

Електроизолационните килимчета и пътеки са предназначени за допълнителни защитни средства в закрити електросъоръжения с напрежение до 6000 V. Рифелованата повърхност осигурява добра устойчивост на подхлъзване.

ГУМЕНИ ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОННИ КИЛИМЧЕТА И ПЪТЕКИ
Електроизолационните килимчета и пътеки са предназначени за допълнителни защитни средства в закрити електросъоръжения с напрежение до 6000 V. Рифелованата повърхност осигурява добра устойчивост на подхлъзване.

Диелектрични килимчета и пътеки – размери
Електроизолационните килимчета и пътеки се подлагат 100% на изпитание на електропробив при напрежение 20 kV и ток на утечка / под160 mA/m2в съотв. с изискванията на БДС 9914-80 /BS 921/. Преди употреба потребителят трябва да изпита електрическите свойства на изделията за откриване на евентуални повреди, причинени от транспортирането и съхранението.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.